in AIPA 41,

Thông cáo chung Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41

by aipa2020   

Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 41 được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội (Việt Nam) từ 8-10.9.2020.

Theo Thông cáo chung: Đại hội đồng lần thứ 41 Hội đồng Liên nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á, dưới chủ đề “Ngoại giao Nghị viện vì một Cộng đồng ASEAN Gắn kết và Chủ động Thích ứng” được tổ chức trực tuyến từ ngày 8 đến 10 tháng 9, 2020, tại Hà Nội, Việt Nam theo Quy chế hoạt động của AIPA và phù hợp với quyết định của Chủ tịch AIPA và có sự đồng thuậncủa các Nghị viện AIPA thành viên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại đại hội.

 

Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 đã được tất cả các Nghị viện thành viên AIPA, 9 Nghị viện Quan sát viên, khách mời của nước chủ nhà, Ban Thư ký AIPA và ASEAN và các đối tác của AIPA tham dự trực tuyến.

Bà Nguyễn Tường Vân, Tổng Thư ký AIPA dẫn đầu Ban Thư ký AIPA dự họp.

Nội dung bài viết

CÁC PHIÊN HỌP ỦY BAN

Thông cáo chung của Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) 41, các Ủy ban đã tiến hành các phiên họp thảo luận chương trình nghị sự của Đại hội đồng.

Hội nghị Nữ Nghị sỹ AIPA (WAIPA)

Hội nghị nữ nghị sỹ AIPA (WAIPA) do Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam chủ trì.

Hội nghị đã xem xét và nhất trí 01 nghị quyết trình Đại hội đồng thông qua:

Nghị quyết về vai trò của nữ nghị sĩ trong việc đảm bảo việc làm và thu nhập cho lao động nữ

Các đại biểu đã chia sẻ tình hình trong nước, kinh nghiệm và những thách thức khó khăn của mỗi quốc gia nhằm tăng cường hợp tác và cùng tìm giải pháp vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và khuyến khích thông qua quan điểm chung của ASEAN đối với Mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới. Hội nghị cũng kêu gọi các Nghị viện thành viên AIPA phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của ASEAN để tăng cường hợp tác, phối hợp trong việc thúc đẩy việc làm bền vững và tăng thu nhập cho lao động nữ. Ngoài ra các quốc gia thành viên ASEAN cần xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể, cũng như giám sát việc thực hiện các kế hoạch nhằm bảo đảm tiếp cận bền vững với việc làm và tăng thu nhập cho phụ nữ và tạo thuận lợi cho các cơ chế hỗ trợ cho trách nhiệm quốc gia.

Hội nghị kêu gọi các quốc gia thành viên ASEAN thông qua các giải pháp phù hợp nhằm giải quyết nhu cầu của lao động nữ với cơ chế pháp lý trong đại dịch COVID-19, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo vệ phụ nữ trước mọi hình thức bạo lực. Hội nghị kêu gọi các Nghi viện thành viên AIPA tiến hành rà soát khung pháp lý quốc gia và khuôn khổ giám sát về việc làm và tăng thu nhập cho lao động nữ, bảo đảm khả năng thích ứng với vấn đề giới cũng như chú trọng hơn nữa tới việc phân bổ ngân sách triển khai các chính sách, chương trình nhằm giải quyết các vấn đề mới nổi để thúc đẩy việc làm và thu nhập trong một thế giới việc làm thay đổi.

Hội nghị cũng ghi nhận sự tham gia của WAIPA vào Tuyên bố chung hàng năm của Ủy ban về Địa vị của Phụ nữ (CSW) nhằm tái khẳng định vai trò của các nghị viện và nghị sĩ trong việc xây dựng một cộng đồng ASEAN nhạy cảm và thích ứng về giới về bình đẳng giới. Các đại biểu cũng đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong thúc đẩy quyền của phụ nữ, bình đẳng giới, kêu gọi các nữ nghị sỹ ASEAN trong quan hệ đối tác với các nam nghị sỹ thúc đẩy quyền phụ nữ trên mọi lĩnh vực phát huy vai trò của mình trong hoạt động lập pháp để đảm bảo quyền phụ nữ tiếp cận công bằng với việc làm bền vững và thu nhập tốt hơn cho phụ nữ.

Hội nghị không chính thức Nghị sỹ trẻ AIPA

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch Nhóm Đại biểu quốc hội trẻ Việt Nam.

Hội nghị xem xét và nhất trí một (01) dự thảo Nghị quyết về chủ đề:

Sự tham gia của Nghị sĩ trẻ AIPA vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN

Hội nghị nêu bật vai trò và đóng góp quan trọng của thanh niên trong phát triển đất nước và đạt được phát triển bền vững thông qua tư duy táo bạo và đổi mới. Các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường tiếng nói và sự tham gia của thanh niên và các Nghị sĩ trẻ vào việc phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia thành viên ASEAN, các hoạt động của các Nghị viện thành viên AIPA nói riêng và chương trình nghị sự chung của AIPA. Hội nghị thống nhất tăng cường hợp tác giữa Nghị sĩ trẻ AIPA và Diễn đàn Thanh niên ASEAN trong thực hiện Chương trình hành động thanh niên ASEAN giai đoạn 2016 – 2020 và các năm tiếp theo.

Quan trọng hơn, các đại biểu ủng hộ và sáng kiến của Quốc hội Việt Nam về việc thành lập Hội nghị Nghị sỹ trẻ AIPA. Nhằm mục tiêu đó, các đại biểu nhất trí việc thành lập một Ủy ban đặc biệt gồm Ban Thư ký quốc gia các Nghị viện thành viên AIPA kết hợp với Ban Thư ký AIPA soạn thảo Quy trình thủ tục của Hội nghị để xem xét thông qua trong kỳ Đại hội đồng AIPA tiếp theo.

Ủy ban Chính trị

Phiên họp Ủy ban Chính trị do ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội chủ trì.

Ủy ban đã nhất trí 06 (sáu) Báo cáo để trình Đại hội đồng thông qua:

Báo cáo Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA Caucus lần thứ 9

Báo cáo Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA Caucus lần thứ 10

Báo cáo Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA Caucus lần thứ 11

Báo cáo Cuộc đối thoại ASEAN-AIPA tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 30

Báo cáo Cuộc đối thoại ASEAN-AIPA tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 34

Báo cáo Cuộc đối thoại ASEAN-AIPA tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Ủy ban đã thảo luận sâu và thẳng thắn về chủ đề “Ngoại giao Nghị viện vì hoà bình, an ninh bền vững và thịnh vượng của Cộng đồng ASEAN”. Phiên họp ủng hộ mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa nhánh lập pháp và hành pháp trong việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định khu vực, củng cố một cấu trúc khu vực mở, bao trùm, minh bạch, dựa trên luật lệ với ASEAN giữ vai trò trung tâm. Ủy ban cũng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông cũng như nêu cao tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển UNCLOS 1982, tích cực hợp tác để thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử giữa các bên ở Biển Đông năm 2002 (DOC) và sớm đạt được một cách thực chất và hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế bao gồm Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc (UNCLOS) 1982;

Ủy ban cũng trao đổi sâu rộng về dự thảo Nghị quyết “Ngoại giao nghị viện vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng bền vững trong Cộng đồng ASEAN”, trên cơ sở tổng hợp từ các dự thảo nghị quyết do In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Việt Nam đề xuất. Dự thảo Nghị quyết tổng hợp được gửi tới các Nghị viện thành viên AIPA cho ý kiến ngày 18/8/2020 và ngày 6/9/2020 trước khi diễn ra phiên họp của Ủy ban Chính trị. Căn cứ thực tế Ủy ban không đạt được đồng thuận về 2 đoạn quyết nghị, Dự thảo nghị quyết tổng hợp về “Ngoại giao nghị viện vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng bền vững ở Cộng đồng ASEAN” đã không được thông qua.

Ủy ban Kinh tế

Ủy ban Kinh tế đã họp dưới sự chủ trì của Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam.

Ủy ban đã tiến hành xem xét và thông qua 1 nghị quyết tổng hợp trình Đại hội đồng. Đó là Nghị quyết về Nghị quyết về Vai trò của Nghị viện trong thúc đẩy gắn kết và phục hồi kinh tế ASEAN sau đại dịch COVID-19.

Ủy ban khẳng định tầm quan trọng của liên kết kinh tế trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phục hồi toàn diện của các nước thành viên ASEAN và nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nghị viện trong giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Ủy ban quyết nghị thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng số, kết nối số, an ninh và bảo mật số, kiến thức và kỹ năng số giữa các nước thành viên ASEAN để phát triển kinh tế số; tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm khắc phục bất lợi từ việc đóng cửa nền kinh tế và giãn cách xã hội trong đại dịch COVID-19.

Ủy ban khuyến nghị các Nghị viện thành viên AIPA tiếp tục rà soát và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, lưu chuyển hàng hóa trong khu vực và các chuỗi cung ứng không gián đoạn, xây dựng chính sách đầu tư thông thoáng, bền vững, có trách nhiệm, bảo đảm an ninh lương thực và chuỗi giá trị nông nghiệp, nghiên cứu các khuôn khổ lập pháp mới và thiết yếu để thể chế hóa các cơ chế chuẩn bị và ứng phó của quốc gia đối với đại dịch COVID-19 và các đại dịch trong tương lai, phát huy các thực hành kinh tế tuần hoàn và sử dụng năng lượng tái tạo vì sự phát triển bền vững.

Ủy ban hoan nghênh và khuyến khích những nỗ lực từ phía các khuôn khổ hợp tác vùng, bao gồm khu vực Mê Công, thúc đẩy phát triển công bằng và bền vững trong Cộng đồng ASEAN bằng cách gắn tăng trưởng tiểu vùng với sự phát triển toàn diện của ASEAN; đồng thời khuyến khích sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan chuyên ngành trong ASEAN và các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng nhằm đạt được mục tiêu chung là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên ASEAN.

Ủy ban Xã hội

Phiên họp của Ủy ban Xã hội diễn ra dưới sự chủ trì của ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Việt Nam.

Ủy ban Xã hội đã thảo luận và thông qua 3 Nghị quyết để trình Đại hội đồng, bao gồm:

a) Nghị quyết thông qua Báo cáo Hội nghị Hội đồng AIPA về hiểm họa ma túy lần thứ ba (AIPA CODD 3) kèm theo Nghị quyết về Biến lời nói thành hành động hướng tới một Cộng đồng ASEAN không có ma túy

b) Nghị quyết thông qua Báo cáo kèm theo Nghị quyết Hội nghị về Đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục và văn hóa vì sự phát triển bền vững

c) Nghị quyết về nâng cao vai trò của AIPA trong việc hỗ trợ Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN ứng phó với đại dịch COVID-19

Ủy ban Tổ chức

Ủy ban Tổ chức do ông Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam chủ trì.

Ủy ban đã thảo luận và thông qua 15 nghị quyết trình Đại hội đồng:

Nghị quyết về Báo cáo tài chính của Ban Thư ký AIPA năm tài chính 2019-2020.

Nghị quyết về dự toán ngân sách cho Ban Thư ký AIPA, quỹ đặc biệt và dự toán ngân sách bổ sung 2020-2021

Nghị quyết về Báo cáo hoạt động của Ban Thư ký năm tài chính 2019-2020

Nghị quyết về công nhận Nghị viện Norway là Quan sát viên của AIPA

Nghị quyết về công nhận Hạ viện Morocco là Quan sát viên của AIPA

Nghị quyết về sự tham gia của Nghị sĩ trẻ AIPA vào xây dựng cộng đồng ASEAN

Nghị quyết về di dời trụ sở Ban Thư ký AIPA

Nghị quyết về gia hạn hợp tác giữa Freeland và Ban Thư ký AIPA

Nghị quyết về gia hạn hợp tác giữa AIPA và ERIA

Nghị quyết về thiết lập chương trình hợp tác chung giữa AIPA và ICCF

Nghị quyết về Trao tặng Giải thưởng cống hiến xuất sắc AIPA cho Bà Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội Lào

Nghị quyết về Trao tặng Giải thưởng cống hiến xuất sắc AIPA cho Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết về cảm ơn sự hỗ trợ của Hạ viện Indonesia đối với Ban Thư ký AIPA

Nghị quyết về Đánh giá cao sự đóng góp của Bà Nguyễn Thị Kim Ngân với vai trò là Chủ tịch AIPA 2020

Nghị quyết về Thời gian và Địa điểm của Đại hội đồng AIPA lần thứ 42.

Ủy ban đã quyết định để các dự thảo nghị quyết dưới đây để Đại hội đồng AIPA lần tiếp theo xem xét:

Nghị quyết về Hướng dẫn và Quy trình Đối thoại AIPA-ASEAN

Nghị quyết về Đổi mới Ban Thư ký AIPA

Nghị quyết về Quy trình Thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPA

Đại hội đồng đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban Thư ký AIPA tại Ủy ban.

ĐẠI HỘI ĐỒNG AIPA LẦN THỨ 42

Đại hội đồng chấp thuận lời mời trân trọng của chủ nhà Bru-nây Đa-rút-xa-lam tổ chức Đại hội đồng AIPA lần thứ 42 tại Bandar Seri Begawan, Bru-nây Đa-rút-xa-lam vào tháng 8.2021.

Thông cáo chung AIPA 41 cho biết: Các đoàn đại biểu tham dự Đại hội đồng bày tỏ cảm ơn chân thành Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA lần thứ 41.

Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, đoàn kết, hợp tác, gắn kết và chủ động thích ứng của ASEAN.

 

Nguồn: laodong.vn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Bài viết bạn nên đọc 

Tháng Mười 10, 2022

Tháng Mười 5, 2022

Tháng Mười 4, 2022

Tháng Chín 25, 2022

Tháng Bảy 12, 2022

Tháng Bảy 12, 2022